/Aktualności

Aktualności

Skorzystaj z szansy!

15 stycznia 2007 0

         Podejmij działalność gospodarczą!          Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że w ramach re­alizowanego projektu "Nie chcemy być bierni" - Działanie 1.3 dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Społecznego na udzielanie bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospo­darczej.Środki mogą otrzymać bezrobotni w wieku powyżej 25 roku życia, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy… czytaj więcej

         Beneficjantami Programu FIO są organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Więcej dowiesz się:http://www.pozytek.gov.pl/Charakterystyka,848.html czytaj więcej

Skarb w Wojcieszowie

10 stycznia 2007 0

Poniżej linki do informacji o znalezionym skarbie: http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?place=Lead03&news_cat_id=117&news_id=16051&layout=2&forum_id=6852&page=text   http://www.twoje-sudety.pl/index.php?action=show&type=news&id=5886   http://ww6.tvp.pl/1689,20070106442432.strona czytaj więcej

Rozporządzenie Wojewody

20 grudnia 2006 0

         w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych. Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2006 r w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych Na podstawie art. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie… czytaj więcej