/Aktualności

Aktualności

Katalog usług

30 sierpnia 2005 0

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §  1. Wprowadzam obowiązek stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta Wojcieszów, zawierającego zestaw kart i wzory wniosków dotyczących usług… czytaj więcej