/Aktualności

Aktualności

KOMUNIKAT z dnia 26.04.2005 r.   O ZWALCZANIU GORZKIEJ ZGNILIZNY OWOCÓW WIŚNI  W celu zabezpieczenia wiśni przed gorzką zgnilizną owoców należy zastosować jeden z wymienionych środków ochrony roślin. Zabiegi przeprowadzić trzykrotnie co 14-dni od końca kwitnienia.   NAZWA ŚRODKA DAWKA na 1 ha KARENCJA w dniach PREWENCJA dla pszczół BAYCOR… czytaj więcej

KOMUNIKAT z dnia 26.04.2005 r. O ZWALCZANIU PARCHA JABŁONI OD RÓŻOWEGO PĄKA KWIATOWEGO DO OPADANIA PŁATKÓW  KWIATOWYCH ZAPOBIEGAWCZO DAWKA na 1 ha INTERWENCYJNIE DAWKA na 1 ha CZAS DZIAŁANIA INTERWENCYJNEGO ( godziny ) ARDENT 500 SC 0,2 l ARDENT 500 SC 0,2 l 48 BAYCOR 72,5 WP 2,25 kg BAYCOR… czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert

11 lutego 2005 0

    OGŁOSZENIE Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Wojcieszów   Burmistrz Miasta Wojcieszów na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 ), w związku z uchwałą Nr XXVIII/139/04 Rady Miasta Wojcieszów z… czytaj więcej

Pomoc socjalna uczniom

8 lutego 2005 0

UWAGA! POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA WOJCIESZÓW JAK SIĘ UBIEGAĆ O POMOC MATERIALNĄ Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nałożyła na gminy nowe obowiązki. W katalogu pomocy materialnej pojawiło się między innymi socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny , które przyznawane będą - według określonych kryteriów - uprawnionym uczniom… czytaj więcej