/Aktualności

Aktualności

           Właśnie zakończyła się piąta edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu, największego tego typu przedsięwzięcia w Polsce. Docelowym odbiorcą kampanii są dzieci ze szkół podstawowych    i gimnazjaliści.          Zachować trzeźwy umysł to sprostać wymaganiom, ale też i wysiłkowi, jaki musimy włożyć, by osiągnąć cel.… czytaj więcej

    W minioną niedzielę w kościele pod wezwaniem M.B.Królowej Polski w Wojcieszowie Górnym odbyły się Regionalne Obchody Dnia Sybiraka. Dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Sybiraków a w Miejskiej Bibliotece Publicznej została otwarta wystawa książki o tematyce sybirackiej.  Zdjęcia z uroczystości:       czytaj więcej

    Zostały podpisane umowy na realizację tegorocznych inwestycji 1) Modernizacja ujęcia wody  - wartość zadania 1.230.500 zł 2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap IV A -    wartość zadania 2.268.400 zł 3) Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną - 321.090 zł Do końca tygodnia podpisana zostanie umowa na 1) Remont muru… czytaj więcej

         Nadleśniczy Nadleśnictwa   Złotoryja   na   podstawie   zapisów  ustawy    z   dnia 28.09.1991 r. z dnia 28.09.1991 roku o lasach  art. 26 ust. 3/2, z dniem 13.07.2006 r.  wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w związku z wystąpieniem dużego zagrożenia pożarowego obszarów leśnych. czytaj więcej