/Aktualności

Aktualności

Pomoc socjalna uczniom

8 lutego 2005 0

UWAGA! POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA WOJCIESZÓW JAK SIĘ UBIEGAĆ O POMOC MATERIALNĄ Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nałożyła na gminy nowe obowiązki. W katalogu pomocy materialnej pojawiło się między innymi socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny , które przyznawane będą - według określonych kryteriów - uprawnionym uczniom… czytaj więcej

XXVII OTWP

3 lutego 2005 0

W dniu 31 stycznia 2005 roku w Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Wojcieszowie odbyły się eliminacje miejskie XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”.W turnieju uczestniczyło łącznie 20 uczniów w dwóch grupa wiekowych: I grupa – uczniowie szkół podstawowych II grupa – uczniowie gimnazjów. Obie grupy do konkursu przygotowywał… czytaj więcej

  Dnia 6 grudnia 2004 r. odbyła się w Urzędzie Miasta uroczystość wręczenia Panu Waldemarowi Zabiegło tytułu Honorowego Obywatela Wojcieszowa.                                                                                 Ponadto Rada Miasta uhonorowała pośmiertnie Pana Piotra Matusiaka tytułem Zasłużony dla Miasta Wojcieszów-nagrodę w imieniu rodziny odebrała Pani Jadwiga Matusiak. Pan Waldemar Zabiegło jest wojcieszowianinem, obecnie zamieszkały na… czytaj więcej

Ekjologiczne rolnictwo

27 października 2004 0

  PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT we WROCŁAWIU ODDZIAŁ w ZŁOTORYI  al. Miła 8, 59-500  tel. fax (76) 878 31 21, tel. (76) 878 76 65  www.piorin.gov.pl/wroclaw, e-mail: zlotoryja@wroc.iorin.pl                                                                               Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa… czytaj więcej