//„Co dalej po COVID-zie?”,

„Co dalej po COVID-zie?”,

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Fundacją „Merkury” i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym młodzieżowych), społeczników, przedstawicieli JST zajmujących się współpracą z NGO, członków gminnych i powiatowych RDPP

👉 do udziału w Debacie pt. „Co dalej po COVID-zie?”,

która odbędzie się 15.09.2021 r. w godz. 10:00-15:00, we Wrocławiu w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Trzebnickiej 42/44.

 

Program:

  1. Panel dyskusyjny nt. wyzwań i kierunków działania organizacji obywatelskich w sytuacjach kryzysowych

Paneliści:

🔥 Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

🔥 Wojciech Jachimowicz – Współprzewodniczący RDPP

🔥 Marcin Szewczak – Dyrektor Dolnośląskiego WUP

🔥 Norbert Werbiłowicz – Prezes Fundacji FaniMani

🔥 Alicja Szatkowska – Prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

🔥 Krystyna Laszkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej PROPAGO

🔥 Moderator panelu: Edwin Bendyk – Prezes Fundacji im. Stefana Batorego, publicysta, autor książki „W Polsce, czyli wszędzie” o tym co możemy zrobić, kiedy coraz wyraźniej widzimy zbliżający się zmierzch cywilizacyjnego modelu, który budowaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

  1. Warsztaty w grupach dla uczestników – rekomendacje, wnioski i postulaty zgłaszane podczas debaty
  2. Zagadnienia omawiane podczas warsztatów będą prezentowane na zakończenie wydarzenia i będą służyć jako materiał źródłowy do przyszłych stanowisk Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zgłoszenia do dnia 14.09 poprzez formularz: https://tiny.pl/9t9nf

 

Wydarzenie na fb: https://fb.me/e/1liR9Lqxl2021_09_15_debata_program