//Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny Samorząd

W ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu ceyberbezpieczeństwa Gmina Wojcieszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 232 802,44 zł. Wkład UE 190 898,70 zł. Wkład BP 41 903,74 zł.

W  2023 roku  Gmina zrealizowała projekt „Cyfrowa Gmina” na kwotę 106 888,69 zł.