//#CzekamyNaWas w Wojcieszowie!

#CzekamyNaWas w Wojcieszowie!

#CzekamyNaWas w Wojcieszowie!

Taki projekt (dofinansowany  ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kaczawskie) zrealizowało Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych z Wojcieszowa wpisując się w działania zapobiegające negatywnym skutkom wywołanym przez COVID-19 wśród społeczności lokalnej Wojcieszowa oraz mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów.
Wolontariusze SZA zorganizowali w sierpniu, wrześniu i październiku 2020 roku 5 wycieczek pieszych oraz opracowali projekt mobilnej mapy Krainy Wygasłych Wulkanów. Ich zaangażowanie w realizację projektu zaowocowało ciekawymi trasami i „wyciągnęło” z domu 99 osób – uczestników wycieczek, między innymi mieszkańców Wojcieszowa, Złotoryi, Starej Kraśnicy, Legnicy, Jawora i Bolesławca.
Stworzenie okazji do wyjścia z domu oraz umożliwienie mieszkańcom i turystom zapoznania się z walorami turystyczno – przyrodniczymi Wojcieszowa i jego okolic w obowiązującym reżimie sanitarnym, pozwoliło na  zaspokojenie potrzeb w zakresu edukacji i turystyki, które od kilku miesięcy były mocno ograniczone.
Dzięki przewodnikom SZA uczestnicy wycieczek zapoznali się z historią Wojcieszowa i jego atrakcjami geologiczno-przyrodniczymi. Zwiedzając ruiny zamku i szubienicę, wędrując po Górach Kaczawskich, które są  niezaprzeczalnym  świadectwem dziedzictwa geologicznego Krainy Wygasłych Wulkanów, turyści pogłębili wiedzę na temat zasobów przyrodniczych i geologicznych  tego terenu oraz idei Geoparku. Każda wycieczka stwarzała możliwości do krótkich szkoleń dotyczących bezpieczeństwa poruszania się w terenie w różnych porach dnia oraz orientacji na mapie. Uczestnicy wycieczek byli na Chmielarzu, Rogaczu  i wieży widokowej na Dłużku, wspięli się na Baraniec i Skopiec – najwyższy szczyt Gór Kaczawskich, podziwiali kamieniołom Gruszka, w którym są dobrze wyeksponowane wapienie wojcieszowskie, najbardziej rozpoznawalne  skały tego regionu.
W trakcie wycieczek zawsze był czas na podsumowanie wrażeń – przy ogniskach, na które samochodem terenowym z mobilną mapą terenu Geoparku KWW był dowożony prowiant i ciepłe napoje.
Fotorelacje z wycieczek są dostępne na fejsbukowym profilu Stowarzyszenia Ziemia Aktywnych oraz w siedzibie Społecznego Punktu Informacji Turystycznej w Wojcieszowie.
Tutaj też można było zapoznać się z harmonogramem wycieczek, trasami i zaplanowanymi atrakcjami, otrzymać mapę i przewodnik po Krainie Wygasłych Wulkanów.