//DECYZJE PODATKOWE

DECYZJE PODATKOWE

W dniu 07.02.2023 r. rozpoczyna się akcja roznoszenia decyzji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne. Decyzje będą doręczane przez pracowników Urzędu Miasta Wojcieszów.

Roznoszenie decyzji odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach porannych i popołudniowych. Pracownicy będą posiadać przy sobie identyfikator i upoważnienie do roznoszenia korespondencji.

Ilona Sulkowska
insp. ds księgowości podatkowej

Urząd Miasta Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów

tel. 75 66 66 525