//Dentobus zawita do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie

Dentobus zawita do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie

Gmina Wojcieszów podpisała porozumienie z firmą DirectMedic, operatorem dentobusa na terenie województwa dolnośląskiego. Na mocy porozumienia, firma będzie realizowała w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie usługi stomatologiczne dla uczniów tej placówki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypomnijmy – zgodnie z obowiązującą  ustawą o medycynie szkolnej, każdy uczeń w Polsce powinien być objęty bezpłatną opieką stomatologiczną. Ma być ona realizowana w gabinecie stomatologicznym w szkole, gabinecie zlokalizowanym poza szkołą lub w dentobusie.

Dentobus przyjedzie do szkoły 11.04.2022 r.

Zespół pracujący w dentobusie to lekarz stomatologii zachowawczej z asystą. Wizyta jest bezpłatna i bezpieczna dla uczniów. Rodzice lub opiekunowie prawni muszą wyrazić na nią zgodę. Po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych uczeń otrzymuje kartę pacjenta, w której stomatolog określa potrzeby leczenia zachowawczego, ocenia wady zgryzu i wskazuje ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).

notatka na stronę UM-1