ZGKiM

Print Friendly and PDF

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie

58-579 Wojcieszów, ul. Robotnicza 2 a
godz. pracy:  poniedziałek – piątek 7 00 – 15 00
tel.  75 75 123 25
fax  75 75 122 84
adresy e-mail: 

zgkim @ wojcieszow. pl

kierownikzgkim@wojcieszow.pl

komunalnyzgkim@wojcieszow.pl

ekonomicznyzgkim@wojcieszow.pl

administratorzgkim@wojcieszow.pl

ksiegowazgkim@wojcieszow.pl

Wodociągi SUW (075) 75 12 235
Oczyszczalnia ścieków (075) 75 11 869

Bank
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi O/Świerzawa
nr konta 48 8658 1019 0000 1182 2000 0010
Należności wobec zakładu bank przyjmuje bez opłat dodatkowych
Kasa zakładu czynna: od godz. 8 00 – 11 00

 

  

Złóż deklaracje  na odpady przez internet

ULOTKA INFORMACYJNA

Harmonogram wywozu nieczystości

Regulamin PSZOK przez ZGKiM w Wojcieszowie

Przetargi