Dolina Kaczawy

Print Friendly and PDF

Szlak – Dolina Kaczawy
Oznakowanie: kolor czerwony, długość: 2,2 km

Szlak łącznikowy między parkingiem, a szlakiem czerwonym. Pokonywany w kierunku północnym jest łatwy, ponieważ droga wznosi się pod niewielkim nachyleniem. Rozpoczyna się w Wojcieszowie Dolnym przy parkingu rowerowym, a kończy przy ul. Górniczej, gdzie rozpoczyna się pętla szlaku czerwonego. Cała trasa szlaku przeprowadzona jest doliną rzeki Kaczawy pomiędzy kaczawskimi grzbietami: wschodnim i zachodnim.

Pałac przy ul. Targowej z przełomu XVIII i XIX w. To dwukondygnacyjny budynek złożony na planie prostokąta z półkolistym szczytem i skromnym portalem. Całość otoczona jest założonym w XIX w. parkiem. Obecnie w pałacu mieści się dom dziecka.

Kościół Matki Boskiej Wniebowzięcia z XIII w. Obiekt znajduje się przy ul. B.Chrobrego. To skromna kamienna budowla o kwadratowej, przykrytej siedemnastowiecznym sklepieniem kolebkowym nawie z potężną wieżą z emporą i bocznymi balkonami. Wewnątrz, obok odkrytych w 1913 roku kamiennych reliktów budowli romańskiej, znajdują się m.in. kamienne płyty nagrobne w posadzce prezbiterium, pochodzące z początku XVI stulecia drewniane, polichromowane figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, św. Rozalii i św. Barbary, barokowy drewniany ołtarz z XVIII w. , osiemnastowieczne drewniane figury św. Jana Nepomucena i św. Jana Chrzciciela.

Baszta przy ulicy Targowej z pierwszej połowy XIX w.

 

Profil szlaku