Góra Miłek

Print Friendly and PDF

Szlak – Wokół Góry Miłek
Oznakowanie: kolor czarny, długość: 9,7 km

Szlak o średnim stopniu trudności. Około połowa szlaku wiedzie drogami asfaltowymi. Pozostałe nawierzchnie szlaku to szutry w dobrym stanie technicznym.

Jedynym utrudnieniem na szlaku są ewentualne zjazdy i podjazdy na południowym i wschodnim stoku góry Miłek.

Profil szlaku