//Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU   BUDOWLANEGO


W ZŁOTORYI
 


Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych


 


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotoryi przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązku zapewnienia, właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowanych obiektów.


W związku ze wzmożonymi opadami śniegów na terenie powiatu Złotoryjskiego, sugeruje się przeprowadzenie dodatkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w szczególności pod kątem usuwania pokryw nalegającego śniegu na dachach.