//Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Od dnia 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) 

wnioski o wypłatę dodatku i węglowego

można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP)
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszowie 
ul. Bolesława Chrobrego 105