//Dofinansowanie inwestycji kanalizacji

Dofinansowanie inwestycji kanalizacji

Gmina Wojcieszów otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości
1 000 000,00 zł

Środki te mają być wykorzystane na wsparcie projektów inwestycyjnych i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB”.