//DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECA- INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECA- INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawił zasady nowego programu ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem na Dolnym Śląsku. O dofinansowanie wymiany starych pieców będą się mogli starać również mieszkańcy Wojcieszowa.

Założenia programu

Dofinansowanie wymiany starych pieców będzie można otrzymać w ramach „Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej. Wdrażany obecnie program ma tą zaletę, iż w odróżnieniu do podobnego programu KAWKA beneficjentami mogą być wszystkie gminy Dolnego Śląska.

Jaka instalacja zamiast pieca węglowego?

Program zakłada wsparcie finansowe w postaci pożyczki wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych. Niskooprocentowane pożyczki – 2,75 proc. na rok, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat będzie można przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, opalane lekkim olejem opałowym, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy wg wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych. Pożyczki wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Kwota dofinansowania i okres realizacji

Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogła wynieść maksymalnie 10 tys. złotych (całkowity koszt inwestycji nie będzie mógł przekroczyć 20 tys.), w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych (całkowity koszt nie większy niż 14 tys.). Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie (całkowity koszt nie większy niż 8 tys.). Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50 proc.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50 proc. kapitału pożyczki. Większe wsparcie (umorzenie 70%) dostaną miejscowości uzdrowiskowe.

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie do końca października 2018 r. Budżet programu wynosi 50 mln zł na dwa lata z możliwością wydłużenia do roku 2020 r. Przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do końca stycznia 2019 r., natomiast wydatkowanie środków do końca realizacji „Programu” tj. 28.04.2019 r.

WOBEC POWYŻSZEGO SERDECZNIE ZAPRASZAM PAŃSTWA NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM WFOŚIGW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 19 STYCZNIA BR. O GODZINIE 12.00 NA SALI POSIEDZEŃ.
Wszelkie informacje udziale są pod numerem telefonu 757512230 wew. 21 – p. Patrycja Kogut