/, Bez kategorii/Dotacje dla młodych na otwarcie działalności gospodarczej

Dotacje dla młodych na otwarcie działalności gospodarczej

Skutki pandemii COVID-19 dotknęły wszystkich, zwłaszcza osób młodych, przed 30 rokiem życia, które często jako pierwsze traciły zatrudnienie. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy po 1 marca 2020 roku zostali bez pracy i nadal są nieaktywni zawodowo, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczęła realizację projektu umożliwiającego ich powrót do aktywności zawodowej.

Nasi specjaliści w ramach projektu „Mój biznes – moja przyszłość” udzielają nieodpłatnej pomocy już od pierwszych kroków, dotyczących kwalifikowalności i przygotowania dokumentów zgłoszeniowych, poprzez etap szkoleniowy, aż do rejestracji własnej działalności gospodarczej. Bezzwrotna pomoc finansowa wynosi aż 23 050,00 zł na otwarcie firmy. Dodatkowo przewidziane jest półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 000,00 zł.

Szczegóły dotyczące projektu: https://www.agroreg.com.pl/index.php/oferta/moj-biznes-moja-przyszlosc

Z poważaniem

Monika Kowalczyk
Specjalista ds. doradztwa i rekrutacji

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.
ul. Kłodzka 27
57- 402 Nowa Ruda

tel. 513 906 875