//Dotacje na własną firmę i rozwój zawodowy

Dotacje na własną firmę i rozwój zawodowy

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt.Dotacje na własną firmę i rozwój zawodowy – 19.11.2021 r.  Jelenia Góra

W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione projekty dotyczące kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej m.in.: dotacje na zakładanie działalności gospodarczej oraz  na wsparcie rozwoju zawodowego m.in. doradztwo zawodowe/szkolenia/staże/studia podyplomowe.

Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 18.11.2021 r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Do udziału zapraszamy osoby z  obszaru województwa dolnośląskiego:

 • zamieszkałe lub uczące się które są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat i które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r.
 • osoby bez względu na wiek w tym:
  • osoby zwolnione z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby przewidziane do zwolnienia,
  • osoby poinformowane przez pracodawcę o nieprzedłużeniu przez niego zatrudnienia oraz
  • osoby zagrożone zwolnieniem.

Webinarium odbędzie się:

19.11.2021r. (piątek), w godz. 12.00-13.30

 

Program webinarium:

 • Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” – projekt partnerski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A  w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
 • „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja” – projekt partnerski z udziałem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dla subregionu jeleniogórskiego w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl