//Dzień Seniora

Dzień Seniora

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Zespół Wojcieszowianki zapraszają na uroczysty Dzień Seniora