//Ekjologiczne rolnictwo

Ekjologiczne rolnictwo

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT we WROCŁAWIU


ODDZIAŁ w ZŁOTORYI


 al. Miła 8, 59-500


 tel. fax (76) 878 31 21, tel. (76) 878 76 65


 www.piorin.gov.pl/wroclaw, e-mail: zlotoryja@wroc.iorin.pl


 


 


 


 


 


                                                       


 


 


 


 


 


 


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział w Złotoryi, informuje wszystkich zainteresowanych ekologiczną produkcją rolniczą, że na stronie internetowej tj. www.piorin.gov.pl (menu: informacje – aktualności-rolnictwo ekologiczne) znajdują się informacje dotyczące  rolnictwa ekologicznego, takie jak:


 


1)      ustawa o rolnictwie ekologicznym,


2)      rozporządzenia UE,


3)      formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu  ekologiczny materiał siewny,


4)      formularz zgłoszeniowy ekologicznego materiału siewnego,


5)      wzór wniosku o zezwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału, siewnego niespełniającego wymogów określonych w rozporządzeniu Rady


       nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 2001r,


6)      wykaz nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi,


7)      wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego.


 


 


Informujemy również, że istnieje możliwość zgłaszania i umieszczania w bazie danych oferty o wyprodukowanym, przy zastosowaniu ekologicznych metod, materiale siewnym.


 


 


 


                                                                                                      Kierownik Oddziału


 


                                                                                                    Kazimiera Tuchowska