//Fontanny Przyjaźni

Fontanny Przyjaźni

Gmina Wojcieszów przystępuje do odbudowy istniejącej fontanny nieczynnej od 30 lat. W ramach zadania wykonane zostanie przyłącze wody do zasilania fontanny oraz jej uruchomienie. Wymienione zostaną istniejące uszkodzone i zniszczone obrzeża trawnikowe na nowe przy ścieżkach i zatoczkach. Zostaną zamontowane ławki i stoły do gry w szachy na powietrzu. Powstanie parking na rowery oraz zostaną wykonanie nasadzenia żywopłotu z krzewów cisowatych.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.