//Gmina Wojcieszów przystąpiła do projektu „Umiem Pływać” 2024

Gmina Wojcieszów przystąpiła do projektu „Umiem Pływać” 2024

Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.

Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz część koszów transportu dzieci.

22 marca 2024 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach programu „Umiem Pływać”. Wzięła w nich udział grupa 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie.

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.