//Godziny pracy Urzędu

Godziny pracy Urzędu

W DNIU 16-08-2019 ROKU 

Urząd Miasta  w Wojcieszowie 

jest czynny do godz. 14:00