//Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2020 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2020 r.

Harmonogram Wojcieszów 2020 I-VI

Wersja papierowa do pobrania w Urzędzie Miasta