//Honorowy Obywatel Wojcieszowa

Honorowy Obywatel Wojcieszowa

 Dnia 6 grudnia 2004 r. odbyła się w Urzędzie Miasta uroczystość wręczenia Panu Waldemarowi Zabiegło tytułu Honorowego Obywatela Wojcieszowa.
 

                                                                            


  Ponadto Rada Miasta uhonorowała pośmiertnie Pana Piotra Matusiaka tytułem Zasłużony dla Miasta Wojcieszów-nagrodę w imieniu rodziny odebrała Pani Jadwiga Matusiak.


Pan Waldemar Zabiegło jest wojcieszowianinem, obecnie zamieszkały na terenie Niemiec. W latach osiemdziesiątych reaktywował działalność klubu sportowego Orzeł Wojcieszów.Przez kilka lat był jego prezesem. Od momentu wyjazdu do Niemiec do okresu obecnego żywo interesuje się sprawami klubu. Wspomaga klub sprzętem piłkarskim, przez kilka lat przekazywał środki finansowe po zakończeniu sezonu na nagrody dla zawodników.


Jako przedstawiciel stowarzyszenia przy Polskiej Misji Katolickiej Bielefeld – Paderborn o nazwie Wspólnota Otwartych Serc, rozpoczął współpracę z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym odnośnie dożywiania uczniów.


 


Pan Piotr Matusiak – wieloletni komendant ZHP w Wojcieszowie, znany działacz harcerski późniejszego powiatu złotoryjskiego. W okresie swojej długoletniej działalności druh Matusiak stworzył wspaniały klimat, dzięki któremu wojcieszowska młodzież garnęła się do harcerstwa. Organizator wspaniałych obozów harcerskich, prowadził szkolenia zastępowych i przybocznych.


Uznając zasługi druha Matusiaka Harcerska Drużyna Środowiskowa „Słoneczni” rozpoczęła starania o zdobycie miana drużyny jego imienia.