//II FORUM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW pn. „Finansowanie współpracy na rynkach zagranicznych”,

II FORUM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW pn. „Finansowanie współpracy na rynkach zagranicznych”,

Wydarzenie ma na celu przybliżenie możliwości pozyskania funduszy europejskich na promocję przedsiębiorstw za granicą w tym w ramach:

„GOING GLOBAL Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” – projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
„GO to BRAND” – konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
innych instrumentów wsparcia w zakresie internacjonalizacji dostępnych w ramach oferty Działu Obsługi Inwestora i Eksportera Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Ponadto uczestnicy Forum będą mieli możliwość zapoznania się z aspektami praktycznymi budowania marki na rynkach zagranicznych, jak również nawiązania relacji biznesowych.

Szczegółowe informacje o II Forum MSP oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://arleg.eu/forum/

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt w formie elektronicznej na adres e-mail: magda.roicka@arleg.eu