//II Konkurs na kierownika SP ZOZ Przychodnia Rejonowa

II Konkurs na kierownika SP ZOZ Przychodnia Rejonowa

Burmistrz Miasta Wojcieszów

ogłasza II konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE