//II nabór wniosków „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”

II nabór wniosków „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPDS.03.03.03-02-0001/19-00 z dnia 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze

 Jelenia Góra, 14 sierpnia 2020 r.

 Szanowni Państwo,

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że formularze do II naboru dostępne będą na stronie internetowej Projektu www.karr.pl po ich zaakceptowaniu przez Instytucję Organizującą Konkurs – Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Planowana jest elektroniczna forma przeprowadzenia naboru, przewidywany termin ogłoszenia naboru wrzesień 2020 r.

Formularze dostępne będą na 14 dni przed datą planowanego naboru.

Ponadto, miło nam poinformować, że w ramach I naboru są już podpisywane na bieżąco umowy o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięć spełniających kryteria Projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

Tel. +48 75 75 27 536