//III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Moja smart wieś III_plakat