//INFORMACJA

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w związku z wprowadzoną Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a co za tym idzie wprowadzonym w Polsce w dniu 12 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemiologicznego, nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej zostanie przeprowadzony do dnia 30 czerwca 2020 r.

Burmistrz Miasta
(-) dr inż. Sławomir Maciejczyk

Wojcieszów, dnia 31 marca 2020 r.