//INFORMACJA O WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA O WEBINARIUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na zaplanowane webinarium pt. „Środki unijne na rozwój i efektywność energetyczną dla dolnośląskich firm”.

Na webinarium zostaną przedstawione możliwości współfinansowania i finansowania w przedsiębiorstwach przedsięwzięć inwestycyjnych i termomodernizacyjnych z wykorzystaniem OZE. Podczas webinarium zostaną przedstawione najważniejsze założenia wdrażanych instrumentów finansowych, które pozwolą przedsiębiorcom z sektora MŚP zmodernizować i poprawić konkurencyjność firmy na rynku.

Dla sprawnej organizacji webinarium chętne osoby prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 16.07.2024r., do godz. 9.00.

Po rejestracji każdy otrzyma na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa oraz indywidualny link umożliwiający udział w  spotkaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy: przedstawicieli przedsiębiorców, w tym mikro, małych i średnich działających na obszarze województwa dolnośląskiego  zainteresowanych uzyskaniem wsparcia  na rozwój firmy.

Webinarium odbędzie się: 17 lipca 2024 r. (środa), w godz. 10.00-11.30 na platformie ZOOM.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie https://ankieta.mfipr.gov.pl/badaniePIFE

Z poważaniem

Magdalena Chmielińska-Rozenek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Marszałka

ul. Bankowa 27;

58-500 Jelenia Góra

tel. 75 61 99 745; 75 61 99 744

e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

www.rpo.dolnyslask.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

LPI w Jeleniej Górze czynny jest:

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Tel. +48 71 776 93 91, fax +48 71 776 93 15

www.dolnyslask.pl;

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne ani Centralnej Jednostki ds.PPP (CJPPP) i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu przekazania Pani/Panu dedykowanych wiadomości dotyczących Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, udzielanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie dolnośląskim.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże j. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektor@umwd.pl.