//Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki obrazowej (ultrasonografia USG) oraz spirometrii na rzecz mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 roku.

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki obrazowej (ultrasonografia USG) oraz spirometrii na rzecz mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 roku.

informacja