//Inicjatywa Lokalna w 2023 roku.

Inicjatywa Lokalna w 2023 roku.

W Gminie Wojcieszów w 2023 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Całkowity poniesiony koszt Przedsięwzięć zrealizowanych w 2023 roku w ramach Inicjatywy Lokalnej wyniósł 133.728.65 zł.

– finansowe koszty zadania 111.309,70 zł, w tym: środki finansowe Gmin 95.801,26 zł, środki finansowe Wnioskodawców 15.508,44 zł.

– niefinansowe koszty zadania 22.418,95 zł w tym: świadczenie pracy społecznej 10.991,00 zł, świadczenia rzeczowe 11.418,95 zł.

1. Dwie Grupy Inicjatywne: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Juliusza Słowackiego 4 i przy
ul. Juliusza Słowackiego 6 w Wojcieszowie złożyły wnioski o realizację zadania publicznego na wybudowanie wspólnej wiaty śmietnikowej wraz z podbudową położnej przy budynku ul. Juliusza Słowackiego 6 w Wojcieszowie. Efekt inicjatywy służy członkom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy przy ul. Juliusza Słowackiego 4 i 6, a także mieszkańcom Wojcieszowa poprzez znaczne poprawienie estetyki centralnego placu osiedla. Stworzono estetyczne i funkcjonalne miejsce gromadzenia odpadów, umożliwiono swobodny dostęp do pojemników niezbędnych do segregowania odpadów co wpłynęło na czystość w miejscu gromadzenia odpadów. Zamknięte miejsce składowania odpadów pomogło uniknąć roznoszenia śmieci po osiedlu przez buszujące nocami zwierzęta.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Juliusza Słowackiego 6 w Wojcieszowie zrealizowała przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla„.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 29.701,98 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 20.000,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 8.400,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 684,00 zł, świadczenie rzeczowe 617,98 zł.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Wojcieszowie zrealizowała przedsięwzięcie pn.: „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla„.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 22.692,25 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 19.991,26 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 2.200,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 228,00 zł, świadczenie rzeczowe 272,99 zł.

2. Grupa inicjatywna: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicza 7 wykonała zadanie publiczne pn. Przebudowa nawierzchni chodnikowej wzdłuż ogrodów działkowych i budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 7 w Wojcieszowie”.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 19.128,98 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 16.050,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 2.400,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 342,00 zł, świadczenie rzeczowe 336,98 zł.

Zakładany cel został osiągnięty, co poprawiło znacznie estetykę w centrum miasta oraz bezpieczeństwo w ruchu pieszym.

3. Grupa inicjatywna: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicza 5 wykonała zadanie publiczne pn. Przebudowa chodnika wokół budynku, która ma na celu poprawę warunków i estetyki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górniczej 5 w Wojcieszowie”.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 18.472,00 zł z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 15.760,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Wspólnotę na realizację zadania 1.000,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 912,00 zł, świadczenie rzeczowe 800,00 zł.

Dzięki realizacji tego zadania, poprawiła się estetyka, bezpieczeństwo dla mieszkańców korzystających z ogródków przydomowych oraz dzieci przemieszczających się do szkoły, placu zabaw. Zabezpieczone zostały okienka piwniczne przed zalaniem, a wody opadowe zostały odprowadzone od budynku.

4. Stowarzyszenie „Kreatywne Wojcieszów” złożyło wniosek o realizację zadania publicznego pn. Cykliczna organizacja imprezy muzycznej pn.Galeria Piosenki Pięknej. Dostosowanie terenu basenu do organizowania imprez artystycznych”.

Celem zadania było dostosowanie terenu basenu do organizacji różnego rodzaju imprez artystycznych. Zrealizowano następujące cele: ciąg dalszy montażu drewnianych ławek na skarpie, które będą służyć publiczności, wymieniono dodatkowe cztery zniszczone płyty na podeście przenośnej sceny na sklejki wodoodporne, które zostały zamontowane na czterech przęsłach sceny. Zorganizowano imprezę plenerową pn.: „Galeria Piosenki Pięknej” podczas której wystąpił Zespół „Lubelska Federacja Bardów”.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 23.603,44 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 9.850,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Stowarzyszenie na realizację zadania 408,44 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 6.945,00 zł, świadczenie rzeczowe 6.400,00 zł.

5. Klub Sportowy „Orzeł” Wojcieszów złożył wniosek o realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na stadionie Miejskim w Wojcieszowie”. Inicjatywa miała na celu wycinkę drzew, znajdujących się na skarpie przylegającej do szatni. Stare drzewa płytko osadzone, w każdej chwili groziły przewróceniem się na trybuny i szatnię. Na podstawie Decyzji Starosty Złotoryjskiego z dnia 19 lipca 2023 r. wycięto 11 starych drzew, które stwarzały niebezpieczeństwo dla kibiców, piłkarzy, ludzi przebywających na terenie boiska, trybun i okolic szatni.

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 20.130,00 zł. z tego: środki finansowe przeznaczone przez Gminę na realizację zadania 14.150,00 zł, środki finansowe przeznaczone przez Stowarzyszenie na realizację zadania 1.100,00 zł oraz niefinansowe koszty zadania: świadczenie pracy społecznej 1.880,00 zł, świadczenie rzeczowe 3.000,00 zł.

sporządziła:

Edyta Skiba

07.03.2024 r.