//Inwestycje

Inwestycje

Gmina Wojcieszów podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa na wykonanie wstępnej analizy warunków ekonomicznych budowy stacji regazyfikacji gazu LNG na swoim terenie.

7 marca 2017 r. Burmistrz Miasta pan Sławomir Maciejczyk spotkał się z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem, Prezesem PSG Adamem Węgrzynem oraz Dyrektorem wrocławskiego oddziału Zakładu Gazownictwa Rafałem Borutko by podpisać porozumienie.

PSG wykona wstępną analizę warunków ekonomicznych budowy gazociągu dystrybucyjnego doprowadzającego gaz do Gminy, opracuje warunki techniczne budowy gazociągu, wykona badania potencjału rynku oraz ankietyzację zainteresowanych podmiotów.

Inwestycja powstanie w gminie tylko wówczas gdy analizy będę korzystne i budowa stacji regazyfikacji gazu LNG na terenie Gminy Wojcieszów będzie uzasadniona ekonomicznie.

img_20170307_141444.jpg