//Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt zawiera 14 wydarzeń na terenie Partnerstwa Kaczawskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Pierwsze z czternastu wydarzeń – spotkanie wprowadzajaco – warsztatowe p.n. „Bądźmy aktywni”, odbędzie się we wtorek 26.02.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Prusicach.

Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy osoby, które ukończyły 60 r.ż. oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie wymagającym opiekuna) z gmin: Męcinka, Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja oraz miasto Złotoryja.

Szczegółowe informacje w załączniku.
Zgłoszenie do udziału w projekcie należy wysłać na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym do dnia 21.02.2019r. na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com 

Spotkania dla osób z kolejnych gmin – już wkrótce.

Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,                          poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”.Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego        Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Uprzejmie proszę o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o spotkaniu „Bądźmy aktywni”  w Prusicach. W spotkaniu może ogólnie wziąć udział 35 osób.

z poważaniem

Marta Cieślak

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawski

Formularz zgłoszenia >>>

Opis operacji >>>