//„Kaczawska inicjatywa” z gmin/miast: Bolków, Paszowice, Świerzawa, Wojcieszów.

„Kaczawska inicjatywa” z gmin/miast: Bolków, Paszowice, Świerzawa, Wojcieszów.

Szanowni Państwo,

informujemy, że 12 lipca 2019r. odbędzie się wyjazd  na warsztat aktywizujący w Rzeszówku pn. „Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Będzie to wyjazd do Zagrody Edukacyjnej Zielony Wulkan w Rzeszówku dla uczestników projektu „Kaczawska inicjatywa” z gmin/miast: Bolków, Paszowice, Świerzawa, Wojcieszów.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Wyjazd jest bezpłatny.

Więcej informacji na załączonym plakacie.

Wyjazd współfinansowany z środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach realizacji Operacji własnej nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

z poważaniem

Marta Cieślak

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

Formularz zgłoszeniowy