//Kolejna promesa dla Gminy Wojcieszów.

Kolejna promesa dla Gminy Wojcieszów.

26 lipca 2018 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Burmistrz Miasta pan Sławomir Maciejczyk odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka promesę na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa murów oporowych rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od ul. Mostowej 6 do starego mostu na odcinku 318m”. Wysokość dotacji wynosi 1 578 000 zł.