//Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

ogłoszenie na stronę

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ,

Oświadczenie RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wskazanie sprzętu