//Komunikat Dolnośląskiej Izby Rolniczej dot. istotnych zmian w zasadach składania przez rolników wniosków o płatności obszarowe

Komunikat Dolnośląskiej Izby Rolniczej dot. istotnych zmian w zasadach składania przez rolników wniosków o płatności obszarowe

Komunikat dopłaty bezpośrednie 2021