//Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 

 

Komunikat_Dyrektora CBS _PSR2020_30.09.2020