//Komunikat Dyrektora legnickiego Oddziału ZUS do samorządów lokalnych nt. wdrożenia nowych rozwiązań dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Komunikat Dyrektora legnickiego Oddziału ZUS do samorządów lokalnych nt. wdrożenia nowych rozwiązań dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Szanowni Państwo,

w związku z trudną sytuacją gospodarczą w naszym kraju, która wynika z trwającego okresu pandemii, chcemy przekazać Państwu – przedstawicielom lokalnych samorządów – zapewnienie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizacji założeń tzw. tarczy antykryzysowej. Informacja jest ważna dla przedsiębiorców z terenu funkcjonowania Państwa jednostki samorządu terytorialnego.

Obecnie chcemy, również za pośrednictwem samorządów lokalnych, przekazać przedsiębiorcom w naszym regionie informacje o produktach i formach wsparcia działalności gospodarczej, z których mogą skorzystać. Prosimy o umieszczenie materiałów na stronie internetowej Państwa instytucji. Z tą informacją chcemy bowiem dotrzeć do jak największej grupy podmiotów.

W ramach tarczy antykryzysowej, można ubiegać się w ZUS o:

 • –>zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;
 • –>świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło);
 • –>świadczenie postojowe dla samozatrudnionych;
 • –>ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.
 • Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:
  • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
  • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
  • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
  • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.
  • Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.Wnioski można złożyć:
   • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
   • za pośrednictwem poczty,
   • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

   Dostęp do materiałów nt. wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, znajdą Państwo pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

  • W razie potrzeby proszę Państwa o kontakt telefoniczny z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji legnickiego Oddziału ZUS, który odpowiada za kontakty z otoczeniem biznesowym (nr telefonu 502 006 094).Mogą Państwo też skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń legnickiego Oddziału ZUS.  Wykaz numerów telefonów do wszystkich doradców w Polsce znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzeń.
  • Oddział ZUS w Legnicy
   76 876 43 91 nr tel. kontaktowego do doradców ds. ulg i umorzeńw Legnicy

    

   ZUS uruchomił również specjalne infolinie do kontaktu dla klientów:

   • –>ZASIŁKI, OPIEKA nr tel. 22 290 87 01, 

   obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji,

   obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły,

   pod tym numerem jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-15,

  • –>PRZEDSIĘBIORCY nr tel. 22 290 87 02  i  22 290 87 03, obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców,pod tymi numerami jesteśmy dostępni w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7-15.Cały czas działa również ogólnopolska linia ZUS – COT –  tel. 22 560 16 00, dostępna w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 7-18.Po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:
  • –>1 – Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA
      –>2 – Renty i emerytury,

   • –>3 – Zasiłki,
   • –>4 – Informacje dla ubezpieczonych,
   • –>5 – Informacje dla płatników,
   • –>7 – Wsparcie dla przedsiębiorców,
   • –>9 – Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
  • Z wyrazami szacunku Marcin Dąbrowski Dyrektor Oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicytel. 76 876-42-30, kom. 502 007 365Wł. Grabskiego 26,
   59-220 Legnica
  • 1) Instrukcja wypełnienia wniosku RDU
 • 2) Instrukcja wypełnienia wniosku RDZ

3) Instrukcja wypełnienia wniosku RSP-C

4) Instrukcja wypełnienia wniosku RSP-D

5) RDU_artykuł_merytoryczny_31.03

6)  RDZ_artykuł merytoryczny_31.03

7) RSP-C_artykuł_merytoryczny_31.03

8) RSP-D artykuł merytoryczny_31.03

9) Tarcza www artykuł_główny

10) Wniosek RDU_PAPIER_30.03.2020

11) Wniosek RDZ_PAPIER_31_03_2020_1

12) Wniosek RSP_C_PAPIER_31.03.2020

13)  Wniosek RSP_D_PAPIER_31.03.2020

14) Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ