//Komunikat – likwidacja kasy w Urzędzie Miasta Wojcieszów

Komunikat – likwidacja kasy w Urzędzie Miasta Wojcieszów

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 30 września 2020 rw Urzędzie Miasta Wojcieszów zostanie zlikwidowana KASA. W związku z powyższym, wszelkie gotówkowe wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odpadów komunalnych na rzecz Miasta Wojcieszów można dokonywać w Powiatowym  Banku Spółdzielczym w Złotoryi, filia w Wojcieszowie na rachunek bankowy o numerze:

PODATKI, OPŁATY SKARBOWE I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI: 21 8658 1019 0000 1964 2000 0010

ODPADY KOMUNALNE:  na indywidualne konta

Od dokonywanych wpłat Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

Jednocześnie zachęcam do korzystania z możliwości płatności bezgotówkowych kartą płatniczą w Urzędzie Miasta lub przelewem korzystając z bankowości elektronicznej.