Komunikat

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa w dniu 12 maja 2015 r. (termin zapasowy 13 maja) w ramach ćwiczenia pk. RENEGADE/KAPER-15 odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający „ogłoszenie alarmu” oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający „odwołanie alarmu”.

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa w dniu 12 maja 2015 r. (termin zapasowy 13 maja) w ramach ćwiczenia pk. RENEGADE/KAPER-15 odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modułowy trwający trzy minuty – oznaczający „ogłoszenie alarmu” oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający „odwołanie alarmu”.

Zgodnie z informacją uzyskaną z DSDiK we Wrocławiu informuję,
że od dnia 17 lipca 2014 roku od godziny 7:00 z powodu remontu mostu zostaje zamknięta droga wojewódzka nr 328 w km 93+935
w m.Stara Kraśnica.

Burmistrz Miasta
Sławomir Maciejczyk

W ostatnim czasie policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi odnotowali kradzieże pieniędzy i oszustwa na szkodę osób starszych i samotnie mieszkających.
Przestępcy oferują do sprzedaży różne artykuły, odwracając uwagę kradną z mieszkań pieniądze i kosztowności. Przedstawiają się także jako pracownicy różnych instytucji lub fundacji. Kradzieży mieszkaniowych dokonują osoby najczęściej pod pretekstem sprzedaży naczyń kuchennych, ozdobnych narzut, pościeli, zdarza się również prośba o szklankę wody, czy skorzystanie z toalety. W ten sposób złodzieje odwracają uwagę domowników,
następnie przeszukują mieszkanie i kradną pieniądze lub inne kosztowności.
Inną równie niebezpieczną metodą oszustów jest metoda na tzw. „wnuczka” polegająca na wyłudzeniu pieniędzy od samotnie mieszkających osób starszych. Przestępcy po wybraniu ofiary dzwonią do niej i podając się za członka rodziny, najczęściej wnuczka lub wujka, proszą o pożyczkę większej ilości pieniędzy, gdyż jak twierdzą przytrafił im się nieszczęśliwy wypadek, lub wyjątkowa okazja nabycia np. samochodu. Następnie po odbiór pieniędzy przysyłają osobę, której nieświadoma ofiara przekazuje pieniądze.


W związku z powyższym prosimy o rozwagę i zachowanie czujności w kontakcie
z osobami obcymi. Apelujemy o nie wpuszczanie obcych osób do mieszkań. Pozornie atrakcyjny towar, czy też prośba o szklankę wody może okazać się tylko wybiegiem przestępców, którzy po wejściu do domów lub mieszkań okradają domowników.


Pod żadnym pozorem nie możemy podawać przez telefon stanu swoich oszczędności czy też haseł do kont oraz kart bankowych.
O wszelkich podejrzanych sytuacjach, nieznajomych osobach wzbudzających wątpliwości prosimy bezzwłocznie informować Policję na numer telefonu 997.Urząd Miasta Wojcieszów uprzejmie informuje, że
z dniem 1 marca 2014 r. wprowadzony został System Identyfikacji Masowych Płatności – SIMP w zakresie płatności dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pisma informujące o numerach indywidualnych rachunków bankowych zostały przesłane podatnikom zobowiązanym do regulowania płatności z w/w tytułu.
Wpłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym Wojcieszów lub przelewem na konto Urzędu. 
Informacji w powyższym zakresie udziela
księgowość urzędu tel. 75-75-12-230 wew. 24.


UWAGA


Informuję, że w dniu 31 grudnia 2013 r. Urząd Miasta Wojcieszów czynny będzie do godziny 13- tej ./Biurmistrz Miasta Wojcieszów/


 


Komunikat


 


            Informuje się mieszkańców miasta Wojcieszów, że w dniu 27 czerwca 2006 roku o godz. 10:00 odbędzie się zebranie poświęcone opracowaniu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w ważnych sprawach dla gminy. Zebranie odbędzie sie w sali posiedzen Urzędu Miasta. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w spotkaniu.


 


 


                                                       Burmistrz Miasta


                                               /-/ Włodzimierz Ziemniak