//Konferencja Koła Kombatantów

Konferencja Koła Kombatantów


W dniu 9 czerwca 2009 roku odbyła się w Urzędzie Miasta Wojcieszów konferencja sprawozdawczo-wyborcza Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Wojcieszowie. W konferencji uczestniczył Prezes Zarządu Okręgu Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze Pan płk Edward Jakubowski oraz Burmistrz Miasta Wojcieszów Pan Sławomir Maciejczyk. W czasie uroczystości Burmistrz Miasta Wojcieszów został odznaczony odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.