//Kongres firm rodzinnych

Kongres firm rodzinnych

Kongres Firm Rodzinnych.

Patronatu honorowego dla Kongresu Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana” udzielili:

Z wyrazami szacunku
Maria Jańska-Granek
Koordynator ds. promocji w ramach organizacji Kongresu Firm Rodzinnych
601 793066 / m.janskagranek@gmail.com / www.wsb.pl/wroclaw/kongres-firm-rodzinnych
KONGRES FIRM RODZINNYCH / 6-7 MARCA 2019 R. / WROCŁAW
  1. Agenda Kongresu
  2. Tekst informacyjny