//Konkurs na kierownika SP ZOZ Przychodnia Rejonowa

Konkurs na kierownika SP ZOZ Przychodnia Rejonowa

Burmistrz Miasta Wojcieszów

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE