/, Bez kategorii/Konkurs ogólnopolski z etapami wojewódzkimi dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs ogólnopolski z etapami wojewódzkimi dla Kół Gospodyń Wiejskich

w związku z organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ogólnopolskim konkursem pn. „Koło ARiMR – w sercu wsi”, którego adresatami są Koła Gospodyń Wiejskich, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do jak najliczniejszego grona zainteresowanych osób i środowisk. Liczymy, że z Państwa wsparciem informacja o tym wydarzeniu szybko dotrze do właściwych miejsc i przestrzeni medialnych, dzięki którym wiedza o nim będzie jeszcze bardziej powszechna.

Nasza instytucja, powołana w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, pragnie tym razem poprzez konkurs docenić i uhonorować wyróżniające się Koła Gospodyń Wiejskich, które działając aktywnie na rzecz lokalnych społeczności, tak bardzo przyczyniają się do pielęgnowania kultury i tradycji ludowej, a także rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Organizowany przez nas konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.), który ma obrazować sposób, w jaki dane Koło Gospodyń Wiejskich wykorzystało udzieloną przez ARiMR pomoc finansową na przedmiotową działalność.

Poniżej link do regulaminu oraz załączników:

https://bit.ly/3izdklJ