//Konkurs rysunkowy

Konkurs rysunkowy


„Kiedy dzwonię po straż pożarną” ma na celu wyrobienie możliwie skutecznych sposobów reakcji dzieci i młodzieży w przypadku wystąpienia pożarów, wypadków i innych zagrożeń. A to niektóre rysunki z pośród tych, które zostały przekazane na szczebel powiatowy.  >>>