//Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wojcieszów na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Więcej informacji na stronie BIP